ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

75000 AMD

 

ՈՒՌԵԿԻ-ԿՈԲՈՒԼԵՏԻ-ԲԱԹՈՒՄ

50000 AMD

 

ՎՐԱՍՏԱՆ-ԹԲԻԼԻՍԻ

35000 AMD

 

Պարսկահայք

75000 AMD