Սոցիալական փաթեթի՝հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրի օրինակ

0 AMD

 

Փաթեթ 6 Հանքավան <<Անի ռեզորթ >>

70000 AMD