Երևան-Գնդեվանք-Սիսավանք-Աղուդիի մահարձան-Որոտնավանք-Որոտնավանքի տաք ջրեր-Երևան.

Զանգեզուր-Տուր Փաթեթ
Գին 25000

2 օր

1օր            

Մեկնում ենք Երևանից 08:00 

 Այց՝ Գնդեվանք

/ճանապարհային լանչ/

Այց ՝Սիսավանք

Այց՝ Աղուդիի մահարձան

գ/կ   հյուրանոցում

2օր

10,00-Առավոտյան նախաճաշ

Այց՝ Որոտնավանք

Այց՝ Որոտնավանքի տաք ջրեր

Ետ վերադարձ Երևան
 

1 անձի արժեքը - 25.000դրամ   

*30,000  -3անգամյա սնունդ

* Տրանսպորտային ծառայություն

* 2անգամյա սնունդ    

* հյուր. կացություն/երկտեղ.դբլ սենյակ/

*գիդ ուղեկցորդ

Պատվիրել